مناقصه موضوع: احداث ساختمان اداری امور پشتیبانی و کارخانجات جانبی در کارخانه ذوب مس خاتون آباده

آگهی مناقصه شماره 2100145 موضوع: اجرای پروژه طراحی، تامین تجهیزات و نصب مرکز Clean Room در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان


الف -  شرح مختصر کار :

    تامین تجهیزات مورد نیاز مطابق لیست قطعات کارفرما برای سیستم کنترل
    تهیه قطعات مورد نیاز برای سیمولاتورها، مونتاژ و ساخت سیمولاتورهای Process Automation  و Factory Automation
    مجموعه خدمات برقی شامل طراحی، نقشه کشی، سیم کشی و اتصالات برقی، اتصالات شبکه، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، انجام حفاظت های لازم .
    ساخت مجموعه مخازن .
    مجموعه خدمات مکانیکی شامل طراحی، تراشکاری، آبکاری، اتصالات مکانیکی، ساخت اسکلت، جوش آرگون و آب بندی.
    انجام لوله کشی ها شامل لوله کشی لوله های استیل و شیشه ای مسیر فرآیند، لوله کشی تجهیزات ابزار دقیق، نصب فلنج ها، نصب هیتر و ترموستات، نصب ولوهای دستی، نصب فیلتر، نصب ولوهای یکطرفه، نصب پمپ ها در مسیر فرآیند، نصب مخازن استیل و شیشه ای و کلیه تجهیزات.
    نصب تجهیزات ابزار دقیق شامل نصب ترانسمیترهای فشار، دما، فلو، سطح و نیز نصب کنترل ولوها، روتامیترها، ارفیس و منیفولد در مسیر فرآیند نصب نمایشگرهای آنالوگ، نصب سوئیچ های دما و سطح، نصب Side glass .
    ساخت مجموعه پانل سیمولاتور شامل طراحی، چاپ و برش لیزر و نصب سوکت های ارتباطی با کنترلرها،ET ، I/O های دیجیتال و آنالوگ، منابع تغذیه ولتاژی ثابت و متغیر، منبع تغذیه جریانی متغیر، نمایشگرها، درایوها، سیگنال ها، کلید و شستی ها .
    نصب کمپرسور هوای ابزاردقیق و لوله کشی مسیر هوای ابزار دقیق و واحد مراقبت و تجهیزات مرتبط.
    راه اندازی و تستFAT پکیج در محل شرکت پیمانکار، جدا سازی کل پکیج جهت بسته بندی، بارگیری و انتقال، اسمبل مجدد و  نصب و راه اندازی در محل کارخانه برای انجام تست SAT .
    ارائه آموزش 3 روزه برای کار با سیمولاتورها.

ب - مدت اجرا: 9 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام کار:  50 کیلومتری شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان کرمان

            د -  پیش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی می باشد.

هـ  - حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بر اساس شرح خدمات و ریز مقادیر قرارداد جهت انجام کار

توضیح : سایر ماشین آلات شامل مینی‌بوس، وانت و سواری و غیره به تعداد مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار و انجام خدمات در سایت توسط پیمانکار تامین می گردد.

و -  شرایط متقاضـی:

الف- شرایط لازم برای حضور در مناقصه

1- داشتن شخصیت حقوقی.

2- دارا بودن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و واجد صلاحیت بودن متقاضی برای شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

ب- شرایط مورد نیاز برای شرکت در فرایند ارزیابی

1- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.

2- ارائه مستندات حداقل 5 سال سابقه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی در حوزه صنعت و دارای رزومه مرتبط. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرایط و غیره) .

3- ارائه مستندات سابقه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی اتوماسیون صنعتی از قبیل Factory Simulation  و Process Simulation و رفرنس آنها.

4- حسن سابقه در کارهای قبلی (رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و هرگونه مدرک نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی).

5- دارا بودن امکانات عملیاتی, اجرایی، فنی و مهندسی و مدیریتی اجرای موضوع قرارداد.

6- دارا بودن توانایی مالی کافی برای اجرای موضوع قرارداد.

7- دارا  بودن حداقل ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت اجرای کار .

8- دارا بودن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی  شرکت در مناقصه معادل 3.500.000.000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران برای حضور در فرایند ارزیابی این مناقصه باید شرایط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤید آن را در سامانه درگاه بارگذاری نمایند و در صورت عدم بارگذاری و یا بارگذاری ناقص مدارک مورد نیاز برای احراز شرایط بند الف، کارفرما می تواند نام متقاضی را از فرآیند ارزیابی مندرج در بند ب فوق حذف نماید.

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند "و" بوده و آمادگی اجرای کار را دارند, می توانند حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه سراسری، آمادگی خود را از طریق سامانه قراردادهای شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس الکترونیکی dargah.nicico.com با انجام مراحل ذیل اعلام نمایند:

الف - انجام فرایند ثبت نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور (شرکت هایی که پیش از این در سامانه قراردادها ثبت نام کرده اند نیاز به انجام این مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شرکت در مناقصه

ج - بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح ذیل:

1- تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت درخصوص اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نیز صاحبان امضای مجاز و تصویر گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت.

2- تصویرگواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی.

3 - دریافت دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و فرم های پیوست آن از سامانه درگاه و تکمیل فرم های الف و ب پیوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضی و بارگذاری تصویر فرم های تکمیل شده (مهم) و مدارک مؤید آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

4- تصویر قراردادهای کارهای مشابه در 5 سال گذشته. (ارائه تصویر قرارداد 5 سال سابقه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی در حوزه صنعت و همچنین رزومه متقاضی که شامل فهرست کلیه قراردادهای قبلی و جاری متقاضی باشد و بطور خلاصه شامل موارد: موضوع پروژه، مبلغ اولیه پیمان، مدت پیمان، شماره قرارداد، تاریخ ابلاغ قرارداد، نام کارفرما، محل اجرای پروژه و ... باشد).

5- تصویر مستندات سابقه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی اتوماسیون صنعتی از قبیل Factory Simulation  و Process Simulation و رفرنس آنها.

6- تصویر رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و تصویر هرگونه مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد. (رضایت نامه‌ها بایستی مربوط به موضوع مناقصه و یا مشابه با موضوع مناقصه همراه با قراردادهای مربوطه باشد).

7- تصویر هرگونه مدرکی دال برتوانائی عملیاتی، فنی و مهندسی و مدیریتی متقاضی جهت اجرای کار. (ساختار تشکیلات شرکت متقاضی، نیروی انسانی متخصص و سوابق مربوطه شامل مدارک تحصیلی و رزومه نفرات کلیدی و متخصص، لیست بیمه دو سال اخیر کارکنان شرکت متقاضی، تصویر هرگونه مدرکی دال بر توانایی فنی و مدیریتی، کنترل پروژه، برنامه ریزی اجرایی و ...، تصاویر گواهینامه های ایزو و یا آموزشی کسب شده، رویه ها و دستورالعمل های موجود در شرکت متقاضی و ...).

8- تصویر هرگونه مدرکی دال برتوانائی مالی متقاضی جهت اجرای کار. (گردش مالی و گزارش‌های حسابرسی شده، ترازنامه، اعتبارنامه بانکی، اظهارنامه مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی و بیمه مربوط به 5 سال اخیر).

9- تصویر سند مالکیت و یا مدارکی دال بر دراختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در طول مدت قرارداد. (مستندات مربوط به مالکیت و یا در اختیار داشتن ماشین آلات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه یا در اختیار داشتن آنها طی مدت اجرای موضوع مناقصه).

توضیح:

- تصویر هر مدرک بایستی در قسمت مشخص شده برای آن در سامانه درگاه بارگذاری شود (بر اساس دسته بندی فوق) و در صورت عدم بارگذاری، نقص و یا بارگذاری تصویر مدرک در قسمت های نامرتبط، آن مدرک مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بدیهی است امتیاز آن نیز برای متقاضی منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارک فوق ‌الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و اسناد مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.

توجه:

- شرکت های مشارکتی و یا کنسرسیوم به هیچ عنوان مجاز به حضور و ثبت نام در مناقصه نمی‌باشند.

-کلیه هزینه های درج آگهی‌های مربوط به این مناقصه در وبسایتها و روزنامه‌های سراسری و استانی پس از استعلام از امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران به عهده برنده مناقصه می باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر, متقاضیان می توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
مناقصه شماره 2
مناقصه شماره 3
موضوع: احداث ساختمان اداری امور پشتیبانی و کارخانجات جانبی در کارخانه ذوب مس خاتون آباد

آدرس : مشهد-احمدآباد-حدفاصل بعثت 3و5-پلاک21  
تلفن : 95 95 3840 (051)
کدپستی : 56472-91767   صادرکننده برتر استانی سال 1400
Email :info@emidco.com  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق تعلق دارد .

Copyright © 2014. All Rights Reserved