معرفی مدیران

شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق
آقای قدیر قیافه
آقای قدیر قیافهرئیس هیات مدیره
آقای قدیر قیافه
آقای قدیر قیافهرئیس هیات مدیره
قائم مقام کنفدراسیون صادرات
عضو هیأت مدیره تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
رئیس هیأت مدیره شرکت احیاء صنایع خراسان
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق
رئیس هیأت مدیره شرکت کاوش گستر امین
عضو هیأت مدیره شرکت سرو کاتالیست
عضو هیأت مدیره شرکت تهاترکالای خراسان

آقای مجتبی دورانی القار
آقای مجتبی دورانی القارعضو هیات مدیره و مدیر عامل
آقای مجتبی دورانی القار
آقای مجتبی دورانی القارعضو هیات مدیره و مدیر عامل
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق

آقای حمید رضا عمیدیان نژاد
آقای حمید رضا عمیدیان نژادنائب رئیس هیات مدیره
آقای حمید رضا عمیدیان نژاد
آقای حمید رضا عمیدیان نژادنائب رئیس هیات مدیره
نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق
عضوهیأت مدیره شرکت کاوش گستر امین
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تهاتر کالای خراسان

آدرس : مشهد-احمدآباد-حدفاصل بعثت 3و5-پلاک21  
تلفن : 95 95 3840 (051)
کدپستی : 56472-91767   صادرکننده برتر استانی سال 1400
Email :info@emidco.com  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق تعلق دارد .

Copyright © 2014. All Rights Reserved